Sanat Cephesi
E-posta Listesi

Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi ekleyin.
Sanat Cephesi Çağrısı
Sanat Cephesi Çağrısı


İsmail Hardal
Işık İnsanları
İsmail Hardal
Yüreğimdeki Desteler
Rabia Semra Yücel
Yüreğimdeki Desteler
Emeğin Ressamı
Avni Memedoğlu
Avni Memedoğlu
Yalancı Baharın Çiçekleri
Yalancı Baharın Çiçekleri
Sharbat Gula
Sharbat Gula
Karmat ile Arbatan
Karmat ile Arbatan
Sanat Estetik Politika Kültür-Sanat Konferansı Tebliğleri
Sanat Estetik Politika Kültür-Sanat Konferansi Tebligleri
Mülteci Konferansı
Turgay Ulu

Toplam 3 gün süren mülteci konferansımız sona erdi. Bu sefer ki konferansın en önemli özelliği, konferansın başından sonuna kadar tüm planlaması ve işleyişinin tamamıyla mültecilerin insiyatifinde olmasıydı. Geçen konferansımızla karşılaştırıldığında, bu seferki konferansa katılanlar içinde mültecilerin sayısı belirgin olarak daha fazlaydı. Ancak konferansa katılım genel sayı itibariyle beklediğimizden daha az oldu. Konuşmacıların da bir çoğu “neden konferansa katılım düşük” diye sordular.

Zaten konferansımızın bir amacı da hareketin toparlanması, soluk alması ve yeniden dinamizm kazanması içindi. Aslında konferansa katılımın az alması anlaşılmayacak birşey değil. Devlet, hareketimizi bitirmek istiyor. Şimdiye kadar hareketimizi tamamıyla tasfiye etmeyi başaramadılar ancak gücümüzü bölüp, hareketi biraz daha dağınık hale getirdiler.

Hareketin dinamizmini koruması iki şeye bağlıdır. Birincisi örgüt, ikincisi de mekândır. Örgüt olmayınca hareketin sürekliliğini sağlamak imkansız. Hareketin bir mekanı olmayınca gücü toparlamak ve her an herkese ulaşabilmek zor oluyor.

Devletin mülteci grevine karşı gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda mülteciler, merkeze uzak yerlere gittiler ve mültecilere verilen yerlerin hemen hemen tamamı polis zoruyla boşaltıldı. Evsiz kalan yüzlerce insana destekçilerimiz aracılığıyla barınma yerleri buluyoruz. Bu yerler de genelde geçici süreliğine oluyor.

Mülteci konferansına diğer şehirlerden de mülteciler gelmişlerdi. Aktif olan mülteci gruplarından komiteler halinde konferansa katılm sağlandı. Konferansın genel atmosferi oldukça politik içerikteydi. Mesela bir mülteci arkadaşımız konuşmasında Lumumba’dan, Thomas Maissere gibi devrimci simgelerden örnekler veriyordu.

Konferansta, hareketin iletişim sorunları, örgütlenme sorunları, yayın faaliyetleri gibi birçok sorun tartışıldı. Tartışmalar sonucunda çeşitli gruplara ayrılarak dar toplantılarda daha somut planlamalar gerçekleştirdik. En sonunda da bu planları hayata geçirecek olan çalışma komitelerini kurduk.

Mülteci konferansına daha önceden tanıdığımız direnişçiler de vardı ama ilk defa karşılaştığımız mülteciler de vardı.

Oranienplatz’daki direniş yerimiz yeniden aktif hale getirilecek. Zaten daha öncesinden biz gruplar kurup bu işe girişmiştik. Çalışmaların daha verimli geçmesi için daha çok mültecinin Oranienplatz’ı uğrak yeri haline getirmesi gerekir. Mülteci direnişi sadece yatma yeri bulma ile sınırlı değil. Aslında bazen insanlarımız yatma yeri bulduklarında direnişten uzak kalıyorlar. Geçici yatma yerleri özgür bir yaşam için hiçbir anlam taşımıyor. Bu nedenle biz başından beri sokakta direnişi devam ettirmenin dışında baskı yapma şansımızın olmadığını söyledik.

Mülteci direnişimiz içinde bazı olumsuzlukları taşımakla birlikte aslında önemli kazanımları da kaydederek ilerliyor. Mesela hareketimizin yarattığı basınç sayesinde yasalarda küçük bazı reformlar yapıldı. İltica talebinde bulunan bir mülteci üç aydan sonra çalışma hakkına sahip olacak. Mülteci kamplarında verilen yemek paketleri ortadan kalktı artık herkese aylık para ödenecek. Dolaşım yasağı ile ilgili de bazı yumuşatmalar gerçekleştirildi. Diğer yandan devletin bazı kurumları mülteciler barınma yeri oluşturmak için bir bütçe ayırmayı tartışıyorlar.

Yaratılan baskı sayesinde bazı reform adımları atılırken bir yandan da yeni izolasyon yasaları çıkartılıyor. İçişleri bakanlığı yetkilileri, Almanya’da bulunan mültecilerin sayısında ciddi bir artış olduğunu ve sınırdışı yasalarının işleyişinin çok yavaş olduğunu açıkladılar. Bu nedenle sınırdışı kararlarını daha hızlı gerçekleştirecek yeni bir yasaya ihtiyaç duyduklarını beyan ettiler.

Ohleuer okuluyla ilgili belediyenin aldığı boşaltma kararını uygulayamadılar. Mahkeme okulun şu anda boşaltılmaması yönünde karar verdi. Ancak bu okulu boşaltmayacakları anlamına gelmiyor. Sadece yeniden bir büyük polis operasyonu yaparak toplumsal tepki yaratmak istemiyorlar. Hepsi bundan ibarettir. Daha zamana yayılmış bir taktik izlemeyi tercih ediyorlar.

DGB sendikasını birlikte işgal ettiğimiz ve Berlin’i dışından gelen mülteci arkadaşlara, bağlı bulundukları mülteci kampları çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Bu nedenle bu arkadaşların hepsi birden konferansa katılım gösteremediler. Bir kısmı kimlik vb. İşlemleri ile ilgileniyorlar. İnsanların kimliklerine el konuldu ve yenisi verilmiyor. Paraları kesildi, ayrıca polis, bağlı bulundukları eyaletin dışına çıkılmayacağı yönünde baskılar yapıyor.

Toplumsal sınıflaşmanı en alt basamağından yola çıkarak yarattığımız dinamiği diğer kesimlere yayma çalışmalarımız devam ediyor. Öğrenci hareketi, ev boşaltmaya karşı hareket, tabandan sendikal hareket ve sanatçı hareketiyle ortak etkinlik ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu kesimlerle kurduğumuz mücadele birlikleri hem onlar üzerinde bir dinamizm yaratıyor ve hem de devlete karşı toplumsal bir baskı oluşmasını sağlıyor. Bu baskı, hareketimize karşı gerçekleşen devlet teröründe bazı duraksamalara yol açıyor.

Medya grubunu daha etkin hale getirdik. Medya grubu olarak bir tanıtım bildirisi bastık. İnternet kullanımı, yazı yazma, film yapma gibi işilerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Prova sayısı bastığımız dergiyi daha etkin bir şekilde basıp dağıtma işini de konferansın temel konularından biri yaptık.

Mülteci konferansına destek verenler eski destekçiler değildi. Birçok yeni insan vardı ve bu arkadaşlar tamamen mültecilerin insiyatifini tanıdılar. Tüm insyatifin direniş yapan insanlarda olmasına saygı gösterdiler.

Mutfak işini üstlenen destekçilerimiz hem vegan, vejeteryan ve hem de etli yemek yaptılar. Böylece herkesin tercihine eşit bir ortam oluşmuş oldu.

Konferansta gösterdiğimiz kısa filmi de gene direnişçiler olarak kendimiz yaptık. Müzik sunumu da kendimiz tarafından gerçekleştirildi.

Konferansımıza bazı hukiki bilgileri veren hukuk birimi de katıldı. İnsanlar yasa, haklar ve hukuk yoluyla mücadele üzerine sunumlar gerçekleştirdiler.

Konferansın sonunda eylem takvimleri, yeni toplantı randevuları belirlendi. Kontaklar kuruldu. Konferansa katılanlar memnun olarak ayrıldılar.

Değişik eylemlerde bir arada olduğumuz birçok direnişçi değişik şehirlerde bulunyorlar. Konferans sayesinde yıllardır birbirimizi göremediğimiz yoldaşlarımızla da hasret gidermiş olduk.

Yaşasın İnsanlaşma Ve Ortaklaşma Mücadelemiz

17.11.2014
Turgay Ulu
Berlin

Sanat Cephesi Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi

2006 - 2019

Map